Contact
Postadres
Roche Diagnostics Nederland B.V.
Postbus 1007
1300 BA Almere
Bezoekadres
Roche Diagnostics Nederland B.V.
Transistorstraat 41
1322 CK Almere
Support Molecular Solutions
Support DiaLog
Aanvragen DiaLog account
Vraag hier een DiaLog account aan

Roche Diagnostics Nederland B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer: 39035097.