Polityka ochrony danych osobowych

Dziękujemy za odwiedzenie strony Roche lub za kontakt z nami drogą elektroniczną.

W firmie Roche dane osobowe oraz informacje dotyczące zdrowia osób odwiedzających nasze strony są poufne. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić światowe wymogi odnośnie ochrony danych osobowych. Dane te traktujemy zgodnie z Dyrektywami o Ochronie Danych Osobowych Roche, wymogami Unii Europejskiej i Szwajcarii oraz innymi odpowiednimi prawami lokalnymi, które regulują przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych oraz dostęp do nich.

Strony internetowe Roche zawierające niniejszą politykę i prośbę o udzielenie jakichkolwiek informacji o osobie odwiedzającej gromadzą, przechowują i chronią dane tej osoby zgodnie z wyżej wymienionymi wymogami. Polityka ta odnosi się do informacji osobowych zebranych w Roche ze źródeł pochodzących z Internetu (np. strony WWW, e-mail, czy innych narzędzi), zaś nie odnosi się do informacji osobowych zebranych ze źródeł niepochodzących z Internetu, z wyjątkiem przypadków, gdy taka informacja jest związana z danymi pochodzącymi z Internetu. Polityka ta nie odnosi się również do informacji zebranych w Internecie ze źródeł trzecich, do których strony Roche posiadają odnośniki, tam gdzie firma Roche nie kontroluje zawartych treści czy strategii dotyczącej ochrony danych osobowych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby odwiedzającej nasze strony internetowe lub kontaktującej się z nami drogą elektroniczną gromadzimy i wykorzystujemy do celów promocyjnych tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody tej osoby. Nie udostępniamy tych danych osobom trzecim. Prosimy o zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem, aby dowiedzieć się jak gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy czy chronimy informacje w Internecie.

Wybierając „Zgadzam się” upoważniasz firmę Roche do gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych oraz innych informacji uzyskanych za pośrednictwem Internetu.

Gromadzenie danych

Informacje zbierane automatycznie

Logi serwera WWW / adresy IP. Adres IP to numer przypisany Twojemu komputerowi za każdym razem, kiedy wchodzisz do Internetu. Cała identyfikacja w Internecie jest prowadzona przy użyciu tego adresu, co pozwala komputerom i serwerom rozpoznać i komunikować się ze sobą. Roche zbiera adresy IP do administrowania systemem, prowadzania analiz stron i sporządzania raportów zbiorczych dotyczących np.: popularności strony.

Cookies to informacja umieszczana automatycznie na twardym dysku, kiedy wchodzisz na pewne strony WWW. Cookies w sposób wyjątkowy identyfikują Twoją przeglądarkę z serwerem. Pozwalają one na przechowywanie informacji na temat Twoich preferencji na serwerze, co jest pomocne przy następnych odwiedzinach. Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie jako bezpieczne, jednak można tak ustawić przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie cookies bądź też pytała się przed ich wysłaniem. Proszę jednak pamiętać, że jeżeli odrzucamy cookies niektóre elementy na stronach mogą funkcjonować nieprawidłowo.